top of page
900px_visibacare_logo_horizontal_teal.pn

Expansion inom
E-hälsobranschen

Analys av Visiba Cares marknandspotential i Europa

Under de senaste åren har flera länder runtom i världen antagit nya strategier för att kunna vara delaktiga i samt stödja utvecklingen av samhällets digitalisering. Den sektor som, till följd av coronapandemin, har sett en påskyndad utveckling är vården. I samband med pandemin har digitala vårdapplikationer hamnat i fokus då vården har varit i behov av extra stöd. Attityden för användningen av digital vård har förändrats då digitala vårdapplikationer har öppnat upp nya möjligheter för att komma i kontakt med vårdpersonal. Som resultat har e-hälsoföretag sett möjligheter för expansion då fler länder är i behov av stöd inom vården genom digitala och innovativa lösningar

Det svenska e-hälsoförteget Visiba Care har i september 2020 tagit in 100 miljoner i en kapitalrunda driven av Swedbank Robur och CNI Nordics i syfte att expandera i Norden och Europa. Enligt Johan Gustafsson, VD och grundare för Visiba Care, har bolagets omsättning redan mångdubblats samt att antalet användare på plattformen ökade från 5 000 till 25 000 mellan månaderna mars och maj i år. Då expansionen är centrerad till Norden och Europa är Visiba Care i behov av en djupare förståelse för marknadspotentialen i dessa områden för att använda kapitalet med rätt fokus för framtida avkastning.

Sommaren 2020 genomförde HandelsConsulting en marknadsanalys på uppdrag av Visiba Care som fokuserade på sex marknader i Europa. Undersökningens syfte var att skapa en förståelse för hur tre aspekter skulle kunna påverka en potentiell expansion: det politiska läget, struktur på vårdsystem och den digitala mognaden. Då Visiba Care har skapat en teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar under eget varumärke var analysen av varje land även viktig för att förstå hur denna typ av tjänst skulle kunna fungera på respektive marknad. Utifrån den insamlade datan från varje land kunde vi även se en tydlig trend gällande vilka marknader som var anpassade för Visiba Care plattformen och utifrån det formulera rekommendationer kring expansionsriktningen.

Utifrån projekt har vägen framåt för Visiba Care varit att jobba med strategidiskussioner samt se över nya parametrar och värden. ”Tanken är att vi ska hitta en eller flera marknader att etablera oss på och efter utförandet av projektet har vi nu en bättre sannolikhetsbild kring vart vi ska gå,” säger Johan Gustafsson. Visiba Care fick genom projektet en stadig grund att stå på inför framtida expansion.

 

”Vi fick en komplett leverans som överträffade våra förväntningar. Vi har arbetat med HandelsConsulting vid ett tillfälle tidigare och ser även möjligheten för samarbete i framtiden.” - Johan Gustafsson, VD

« Tillbaka till referensprojekt

johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page