top of page
vasakronan-logotyp_svart.png

Digitalisering av 

lönsamhetsprocesser

Optimeringsverktyg för framtidens fastighetsbestånd

​Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och på grund av sitt stora fastighetsbestånd om 171 fastigheter så har de tagit ett stort ansvar att inte bara utveckla deras kontors- och butiksfastigheter men även stadsdelarna de är belägna i. Detta gör att Vasakronan har ett långsiktigt mål att skapa värde inifrån och ut för att stötta sina ägare, AP-fonderna, i att generera avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Per Dahlbeck, Senior Investment Manager inom Fastighetsinvesteringar på Vasakronan, tog kontakt med oss på HandelsConsulting då de stod inför en utmaning i lönsamhetsarbetet av deras nya och innovativa Arena i Stockholm, Arena Sergel. Per valde att kontakta oss på rekommendation samt att han såg en möjlighet att ”få bra support och kunskap från unga kommande kompetenser som kan se på vår affär på ett nytt sätt.”

 

Vasakronan har skapat ett helt nytt kontorskoncept, Arena, som ”är en supermodern version, och förlängning, av det egna kontoret.” I samband med planering av Vasakronans andra Arenaprojekt, Arena Sergel i Stockholm, insåg Per Dahlbeck, Senior Investment Manager inom Fastighetsinvesteringar, att de behövde hjälp i lönsamhetsplaneringen av de tre våningsplanen då affärsidén kretsar kring gemensamma co-working miljöer anpassat till flera olika typer av organisationer.  

 

HandelsConsulting bistod därmed med ett uppdrag i att belysa och planera drivkrafter och lönsamhet för Vasakronans företagsarenor. Uppdraget specificerades i ett planeringsverktyg som arenacheferna kan använda för att optimera arenornas innehåll, bedöma lönsamhetsnivåer i de olika innehållsdelarna, skapa prognoser och komponeringsanalyser. Sedan mars 2020 har HandelsConsulting tillsammans med Vasakronan formulerat ett Excelverktyg som inte bara kan användas för Arena Sergel men även för lönsamhetsplanering av framtida innovativa arenor. Då Vasakronan hade en hög förhoppning på ett verktyg som var flexibelt och användarvänligt samt hade möjligheter för modulering, så var kommunikationen under projektets gång oerhört viktig och Vasakronan har nu ett verktyg som enkelt kan hjälpa företaget planera och prognostisera lönsamhetsnivåer i Arenorna.

« Tillbaka till referensprojekt

johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page