IMG_4075.edit.jpg

Marknadsutveckling

Att förstå sin marknad är att förstå sin potential. Inom Marknadsutveckling bistår HandelsConsulting företag och organisationer med insikter och förståelse kring potential, möjligheter, konkurrenter och andra externa faktorer som sedan kan ligga till grund för viktiga beslut. Vi har arbetat fram en beprövad projektmetodik och har erfarenhet av projekt inom området både nationellt och internationellt.

Kundkännedom

Inom kundkännedom erbjuder HandelsConsulting olika typer av kundundersökning och analyser. Projekten kan vara riktade mot befintliga, potentiella eller tidigare kunder och har generellt ett fokus på kunders upplevelser, efterfrågan, geografiska närvaro samt andra faktorer som ger insikter i kunders beteenden och önskemål.

IMG_3830.edit.jpg
IMG_3916.edit.jpg

Strategi & organisation

Inom strategi & organisation bistår HandelsConsulting företag och organisationer med att skapa en djupare förståelse för verksamhetens långsiktiga målbild och affärsidé, vilket möjliggör konkurrensfördelar och en stark marknadsposition. HandelsConsulting erbjuder också, genom ett externt perspektiv, insikter gällande hur verksamheten fungerar praktiskt i både enskilda processer och organisationen i sin helhet.

Hållbarhet

Hållbart företagande handlar om att på ett effektivt sätt kombinera ekonomiska aspekter med såväl sociala som miljömässiga. Hållbarhet har blivit en allt viktigare del i arbetet för företag och organisationer och kravet från olika intressentgrupper ökar. Med de senaste akademiska kunskaperna inom hållbarhet hjälper HandelsConsulting verksamheter att säkerställa ett hållbart arbetssätt som genererar lönsamhet.

Hållningsanläggning
IMG_4420.edit.jpg

Digital transformation

I den moderna världen av digital transformation måste företag och organisationer arbeta aktivt med sin digitala utveckling. HandelsConsulting bistår med insikter gällande hur det digitala arbetet bör utformas i syfte att effektivisera verksamheten. Genom utvärdering och analys av digitala processer och verktyg kan HandelsConsulting förse verksamheten med insikter och förståelse för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

Kostnadseffektivisering & juridik

Kontroll över indirekta kostnader i ett företag ligger till grund för en kostnadseffektiv verksamhet. Med kunskap inom juridik och ekonomi bistår HandelsConsulting företag och organisationer med analys av leverantörsavtal för att säkerställa att samtliga villkor uppfylls. Vi erbjuder även marknadsscreening för att konkurrensutsätta befintliga avtal gällande indirekta inköp och därmed minska kostnader.

IMG_4434.edit.jpg
Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster till företag och organisationer inom Handelshögskolans kompetensområden.

» Se våra referensprojekt

 
 
 
 
 
 
johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.