top of page
Våra tjänster

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster till företag och organisationer inom Handelshögskolans kompetensområden.

Picture4.png
Digitalisering
Picture5.png
Hållbarhet
Picture6.png
Organisation
Picture1.png
Strategi & marknad
Picture2.png
Kundkännedom
Operativ verksamhetsstyrning
IMG_4075.edit.jpg

Strategi och marknad

Inom Strategi & Marknad bistår HandelsConsulting företag och organisationer med insikter och förståelse kring potential, möjligheter, konkurrenter och andra externa faktorer som sedan kan ligga till grund för avgörande beslut. HandelsConsulting har arbetat fram en beprövad projektmetodik och har erfarenhet av projekt inom området såväl nationellt som internationellt.

Kundkännedom

Inom kundkännedom erbjuder HandelsConsulting olika typer av kundundersökning och analyser. Projekten kan vara riktade mot befintliga, potentiella eller tidigare kunder och har generellt ett fokus på kunders upplevelser, efterfrågan, demografiska profil eller andra faktorer som ger insikter i kunders beteenden och önskemål.

IMG_3830.edit.jpg
IMG_3916.edit.jpg

Operativ verksamhetsstyrning

Operativ verksamhetsstyrning är en naturlig men kritisk del för varje verksamhet. I en föränderlig värld med snabbt föränderliga köpbeteenden och konsumtionsmönster växer nya koncept och affärsmodeller fram. Med hjälp av datadrivna beslut hjälper vi på HandelsConsulting våra kunder att lösa operationella utmaningar i nutiden, för att skapa förutsättningar för tillväxt och flexibilitet i framtiden.

Digitalisering

I den moderna världen av digital transformation måste verksamheter arbeta aktivt med sin digitala utveckling. HandelsConsulting bistår företag och organisationer med insikter kring hur affärsmodeller kan tjänstefieras, digitaliseras och anpassas i syfte att identifiera nya intäktsflöden och skapa kundvärde. Genom utvärdering och analys av omvärlden kan HandelsConsulting förse verksamheter med insikter och förståelse för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

Screen Shot 2021-09-23 at 4.53.26 PM.png

Hållbarhet

Hållbart företagande handlar om att på ett effektivt sätt kombinera ekonomiska aspekter med såväl sociala som miljömässiga. Hållbarhet har blivit en nästintill kritisk del i arbetet för företag och organisationer i takt med att krav från olika intressentgrupper ökar. Med de senaste akademiska kunskaperna inom hållbarhet hjälper HandelsConsulting olika verksamheter att säkerställa ett hållbart arbetssätt som genererar lönsamhet.

Organisation

Inom organisation bistår HandelsConsulting företag och organisationer med att skapa en djupare förståelse för verksamhetens organisatoriska prestanda, vilket möjliggör synergier, konkurrensfördelar och effektivitet. HandelsConsulting kan genom ett externt perspektiv bidra med värdefulla insikter som kan vara kritiska för organisationens välmående.

IMG_4434.edit.jpg
Tjänster: Marknadsutveckling
Tjänster: Kundkännedom
Tjänster: Strategi & Organisation
Tjänster: Hållbarhet
Tjänster: Digital Transformaton
Kostnadseffektivisering & Juridik
johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

©2020 av HHGS HandelsConsulting AB

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page