top of page

Vikten av att vara snabb på att agera hållbart

I dagsläget finns det tryck från EU-direktiv och tal om att införa böter för externaliteter, vilket gör att hållbarhetsfrågor har kommit att bli något som många företag lyfter. Det innebär större krav på hållbarhetsrapportering hos företag som svar på att omvärlden behöver en drastisk förändring. Ytterligare tryck kommer från att vårt samhälle blir allt mer medvetet om hållbarhetsfrågor och kräver därför mer av företag ur hållbarhetssynpunkt.

Green Field With Trees In The Spring by wbulls from NounProject.com

En ökad efterfrågan på hållbarhetsstrategier inom redovisning


För att göra märkbar skillnad krävs det att hållbarhet genomsyrar hela företagsorganisationen. Genom mätetal och hållbarhetsinformation kan företag förmedla sitt kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsarbete till omvärlden. Det är ett omfattande arbete, men kommer snart bli en nödvändighet.


Det nya direktivet, CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive) från Europeiska Unionen kommer att ersätta NFRD (Non Financial Reporting Directive) och ställa högre krav på företag inom hållbarhetsrapportering i årsredovisningen. Från att vara en valfri del i redovisningen kan det inom en snar framtid bli ett krav för företag att implementera hållbarhetsredovisning. Uppfylls inte kravet kan böter uppstå för de företag som inte utför någon kartläggning av sitt hållbarhetsarbete, vilket är ett incitament till att påbörja arbetet redan nu. Vi på HandelsConsulting har identifierat en ökning av kunder som efterfrågar lösningar på hållbarhetsrelaterade problem. Det ser vi som ett tecken på att det finns en ökad vilja att vara en hållbar aktör på marknaden.


Hållbarhetsstrategi som svar på marknadens efterfrågan


Marknadsföringsvärdet av ett företag som utför och förmedlar ett starkt hållbarhetsarbete ska inte underskattas eftersom det skapar intresse och legitimitet ut mot både kunder, företag och intressenter - något som många ledande aktörer bedriver i dagsläget. Det finns därför flera marknadsfördelar av att offentligt presentera de hållbara mätetal som ett företag använder sig av för att skapa konkurrensfördelar. Trots att det finns komplikationer med att fastställa mätetal inom hållbarhet, finns det finansiellt intresse för företag att vara i framkant med sitt hållbarhetsarbete.


Genomförande kräver framförhållning

View Of Tree Canopy Looking Up by wbulls from NounProject.com

Ett holistiskt hållbarhetsarbete åstadkommer företag inte över en natt. Det krävs ett genomgående arbete med en tydlig hållbarhetsstrategi. Att vara tidigt ute med sitt hållbarhetsarbete ger fördelar inom både marknadsföring och internt, genom att vara förberedd inför lagstadgad hållbarhetsredovisning.


Därför är hållbarhet något vi tycker är otroligt viktigt att arbeta med. Utformning av hållbarhetsstrategier är inkluderat i HandelsConsultings tjänsteerbjudande och här arbetar vi för att skapa värde för kunder genom att strategiskt och kontinuerligt arbeta med hållbarhet under flera års tid.

"I somras genomförde vi en livscykelanalys åt ett företag som skapade goda insikter för företaget kring deras hållbarhetsarbete. Som jurister och miljövetare är detta ett arbete vi tar med oss in i framtida projekt och arbetsliv"

HandelsConsulting har genom åren bistått företag och organisationer med insikter hur de bör arbeta för att bli mer hållbara och på så sätt minimera risker. Studentnyttan från HandelsConsulting bidrar till det svenska näringslivet genom färsk kunskap inom hållbarhet och en brinnande passion för hållbarhetsfrågor!


Skriven av Ellen Håkman och Nora Wängerud

Står du inför en hållbar utmaning? Kontakta Nora Wängerud, VD på

076 - 597 13 22 eller nora.wangerud@handelsconsulting.sejohny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page