top of page

Ord från VD Nora Wängerud


Nu har snart 2022 och ännu ett verksamhetsår för HandelsConsulting passerat sedan starten 1997. Det är med tacksamhet jag lämnar över, ser tillbaka på året som har varit och känner en stolthet över alla kollegor och vänner.


Året som har gått kan beskrivas med tre fina ord, gemenskap, nytänk och flexibilitet. När jag klev på rollen som VD satte jag tillsammans med vVDs Hanna och Linnea strategiska mål som präglades av en ökad försäljning genom expansion, ökad kundnöjdhet samt ett stort fokus på rekrytering och exponering utåt.


Efter snart ett år kan vi blicka tillbaka och se vad de strategiska målen har resulterat i. Vi har expanderat och genererat en försäljning och en hög kundnöjdhet ända uppifrån Kalix i norr till Ystad i söder. Tack vare att vi fick möjligheten att fokusera på rekrytering och exponering utåt har det resulterat i skapandet av ett nyhetsbrev, över 80 rekryterade konsulter under året, samt att HandelsConsulting fått äran att ta emot utmärkelsen ”Årets Handelsföretag” från Handelshögskolans studentkår i oktober 2022.


Året har präglats av en god försäljning och omsättning med över 80 genomförda projekt för både nytillkomna och återkommande kunder. HandelsConsultings tjänsteerbjudande har fortsatt utvecklats som tidigare år men nu speciellt inom områdena Hållbarhet och Operativ verksamhetsstyrning. Anledningen till detta tros vara samhällets fortsatta utveckling när det kommer till att ställa om och arbeta mer hållbart, samt att flertalet verksamheter har behövt se över sina processer för att se vart man kan spara in på resurser i tider som präglas av inflation och besparingspaket. Fortsatt är Marknad & Strategi HandelsConsultings mest nyttjade tjänsteerbjudande där vi skapat värde för över 60 kunder under året som gått.


" Utan alla fantastiska kollegor, kunder och samarbetspartners hade det aldrig varit möjligt att fortsatt driva HandelsConsulting framåt "

När vi alla trodde att eftersviterna från pandemin gjort sitt tillkom det inflation, lågkonjunktur och ett krig som påverkat alla människor och verksamheter runt om i Europa. Omvärldssituationen skapade svårigheter för expansion och fortsatt växande siffror. Trots ett utmanande år har HandelsConsulting visat på att vara handlingskraftiga och fortsatt arbeta för bolagets målsättningar och utveckling.


2022 har varit ett fantastiskt år där hela bolaget tillsammans visat på en återspegling av HandelsConsultings värdeord – driv, nytänk, gemenskap, professionalism och utveckling. Jag känner en stor tacksamhet efter året som varit samt för att jag fick förtroendet och möjligheten att fortsatt driva HandelsConsulting framåt tillsammans med alla medarbetare, utan er hade det aldrig varit möjligt. Jag tackar nu för mig och lämnar över VD-rollen med flertalet erfarenheter i bagaget, vänner för livet och ser fram emot att följa HandelsConsultings fortsatta tillväxt och utveckling i många år framöver.


Med vänliga hälsningar


Nora Wängerud

VD, HandelsConsultingjohny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page