Konsultbefordran - Rasmus Rinqvist

Grattis till din befordran Rasmus! Hur tog du dig dit?

För att avancera på HandelsConsulting har jag uppnått våra uppsatta mål i projektomsättning och försäljning samt att jag i flera projekt varit projektledare. Det har jag gjort genom att alltid ge mitt bästa och att jag haft konstant stöttning från mina medarbetare. Jag har även vid varje tillfälle försökt lära mig, både av våra kunder och mina kollegor så att jag ständigt utvecklas!


Som nämnts, för att avancera inom bolaget krävs det att man har axlat rollen som projektledare så att man får en förståelse för hur projekt är uppbyggda och hur man ska hantera olika utmaningar. Rollen som projektledare är en av de aspekterna med HandelsConsulting som varit mest utvecklande för mig. I rollen som projektledare ansvarar du för genomförandet av projektet och har ständig kommunikation med kund. Att arbeta nära kunder och utforma lösningar på utmaningar i syfte att skapa största möjliga värde är det jag anser är roligast med arbetet på HandelsConsulting och är min största motivation till att fortsätta!


Denna avancering inom bolaget är en bra punkt för mig att se tillbaka på gällande min tid på bolaget och hur jag utvecklats av att arbeta här. Det är vid en sådan tillbakablick lätt att bli förbluffad över hur mycket jag, men också mina kollegor, har hunnit göra och hur mycket en har lärt sig. Utvecklingskurvan på HandelsConsulting kan vara väldigt brant och det är på grund av detta som jag anser att fler borde söka till oss!

HandelsConsulting är Nordens största studentdrivna managementkonsultbolag. Genom kvalificerade konsulttjänster erbjuder vi näringslivet färsk kunskap och kompetens direkt från Handelshögskolan i Göteborg.

Prenumerationsformulär
Kontakta oss

076 - 308 10 13

  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon

©2020 av HHGS HandelsConsulting AB