top of page

Internationella kvinnodagen - Ojämställdhet i arbetslivetDen 8'de mars varje år infaller Internationella kvinnodagen, en dag då HandelsConsulting tillsammans med resten av världen uppmärksammar ojämställdhet och hyllar kvinnors kamp för ett mer inkluderande samhälle. Världen är påväg att bli mer jämställd, men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå. Inte minst inom arbetslivet.


I Sverige, ett av världens mest jämställda länder, ligger lönegapet mellan kvinnor och män på 9.9 procent. En kvinna tjänar alltså 90.1 procent av det en man tjänar. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till kl. 17:00. World Economic Forum estimerar att det kommer att dröja hela 250 år tills det att kvinnor kan förvänta sig lika lön för lika arbete.


Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor


Olika lön mellan män och kvinnor beror bland annat på sakliga skillnader som att man har olika yrken, yrkeserfarenhet utbildning och befattning. Dock finns det även strukturella skillnader som att andelen kvinnor med en chefsroll är lägre i jämförelse med män, och att yrken som domineras av kvinnor i regel har lägre medelinkomst jämfört med mansdominerande yrken. Genom att utesluta sådana problematiska skillnader visar det sig att män fortfarande tjänar 5 procent mer än kvinnor. Denna skillnaden saknar förklaring, och beror endast på kön.

Osakliga löneskillnader, det vill säga skillnader som inte handlar om yrke, yrkeserfarenhet, utbildning och befattning bygger till stor del på traditioner, värderingar och attityder. Detta är attityder som gör att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.

Att kvinnor värderas lägre än män inom arbetslivet kan verka förlegat. Vi går mot en mer jämställd värld, och det finns en förhoppning om att den yngre generationen, däribland vi studenter, kommer att lösa problemet med bristande jämställdhet.

Ojämställda strukturer, normer och förväntningar lever kvar


En studie från chefsorganisationen Ledarna visar dock att unga kvinnor har en mycket tydligare bild av skillnaderna i möjligheter och förutsättningar som möter män och kvinnor i arbetslivet. Unga män har i större utsträckning uppfattningen om att arbetslivet redan är relativt jämställt och att villkoren är mer rättvisa än vad de egentligen är. Om inget förändras kommer dagens ojämställda strukturer, normer och förväntningar på kvinnor och män sannolikt att leva kvar och återskapas.


För att bryta cirkeln med ojämställda löner behöver vi tillsammans arbeta för att stärka våra kvinnliga kollegor. Det här kan du, och andra anställda på ditt företag göra för att vara delaktiga i att skapa en mer jämställd arbetsplats:


  • Var med och påverka. Engagera dig i frågor som berör kvinnors rättigheter i arbetslivet, som frågan om lika lön för lika arbete.

  • Utbilda andra. Prata med dina kollegor om ojämställdhet i arbetslivet, och dela med dig av din kunskap och erfarenhet kring ämnet.

  • Stå upp mot diskriminerande behandling. Acceptera inte härskartekniker, mobbning eller annan typ av diskriminering på din arbetsplats.

 

För oss på HandelsConsulting är jämställdhet på arbetsplatsen en otroligt viktig fråga. Vi arbetar aktivt för att alla våra konsulter ska få samma möjligheter till att utvecklas och klättra inom företaget. Hos oss ska ingen, oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder behöva bli utsatt för någon form av diskriminerande behandling.


Brinner du precis som oss för viktiga samhällsfrågor och vill skapa förändring? Skicka då in din ansökan till tjänsten som managementkonsult hos oss via handelsconsulting.se/karriar senast den 12/3!johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page