top of page

Ett brev från vår VD


2021 närmar sig sitt slut och vilket år det har varit! Genom driv, glädje och engagemang från alla på bolaget så har vi fått ett händelserikt år med över hundra genomförda projekt och en hög och effektiv försäljning. Jag är imponerad över allas insatser, stolt över vårt gemensamma arbete och tacksam över äran att ha fått vara VD för HandelsConsulting.


Jag klev på som VD mitt under den pågående Covid-19 pandemin och visste inte vad jag hade att förvänta mig av året. Inledningsvis var arbetet digitalt och alla sociala aktiviteter fick anpassas för att kunna genomföras genom olika digitala forum. Genom kreativitet och nytänkande kunde vi trots det bygga upp relationer och den företagskultur som vi ville ha trots rådande omständigheter. Gradvis under året har vi sedan kunnat gå mot mer av en hybridlösning där vissa delar av arbetet har kunnat ske fysiskt men där det också alltid funnits en möjlighet för våra anställda att arbeta på distans. Gemenskapen under året har trots det rådande läget varit mycket stark och det engagemang som visats av samtliga på bolaget för att upprätthålla denna gemenskap har varit otroligt inspirerande och har gett mig minnen för livet som jag alltid kommer bära med mig.


Under året som gått har försäljningen varit stabil och inte vacklat trots de utmaningar som vi har ställts inför på grund av pandemin. Detta har vi uppnått genom ett lyckat arbete med att effektivisera våra interna processer inom försäljning där alla på bolaget har spelat en viktig roll. Vi har också under 2021, utifrån den mycket stora kompetensen i bolaget, utvecklat vårt tjänsteerbjudande för att matcha marknaden och möta kundernas efterfrågan. Vi har därför kunnat genomföra stora och komplexa projekt inom alla våra tjänsteerbjudanden men främst inom områdena Marknad & Strategi, Hållbarhet samt Digitalisering.


Jag känner en stor tacksamhet efter året som har varit och för att jag har fått vara en del av detta bolaget. Mitt år som VD har gett mig otroligt många lärdomar och personlig utveckling som jag kommer bära med mig framöver och jag ser mycket fram emot att se HandelsConsultings framtida utveckling.


Med vänliga hälsningar,

Alva Rydberg

VD HandelsConsulting

johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

bottom of page