CarbonCloud och Cappy tar hjälp av HandelsConsulting för att fortsätta växa


Förra året kontaktades HandelsConsulting av Peter Gustafsson, en entreprenör som investerar i SaaS-företag, dvs företag som säljer programvara som tjänster, bland annat CarbonCloud och Cappy. CarbonCloud är en plattform som beräknar olika produkters klimatpåverkan och kartlägger deras försörjningskedjor. Cappy är en app som används av arbetsgivare för att ge anställda tillgång till intjänad lön före utbetalning vid månadens slut.


Startups som CarbonCloud och Cappy växer snabbt och möter hela tiden nya utmaningar. För att bibehålla en fortsatt hög tillväxttakttakt och kunna lösa problem omgående, måste företagen ha god överblick på marknaden, inklusive kunskap om potentiella kunder och partners.


Efter rekommendation från tre olika kunder kontaktade CarbonCloud HandelsConsulting för att få hjälp med att beräkna marknadens storlek i USA och Storbritannien, liksom dessa marknaders potentiella tillväxt. Cappy behövde hjälp med att hitta svenska partners som kan tillgodose företagets behov av system för tidsrapportering och redovisning.


HandelsConsultings marknadsanalys för CarbonCloud innebar en uppskattning av storleken på den växtbaserade livsmedelstillverkningen i USA och Storbritannien, liksom dess tillväxtpotential. I sin desk research listade och klassificerade HandelsConsulting relevanta aktörer i enlighet med de krav som ställdes av CarbonCloud. HandelsConsulting gav också företaget information från ny relevant forskning.


I fallet Cappy kartlade HandelsConsulting intressanta aktörer på marknaden och deras respektive marknadsandelar. Efter en analys kortlistades de fem potentiella partners som var mest lämpade.


HandelsConsultings slutrapporter var enligt Peter Gustafsson "över förväntan". Han beskriver HandelsConsulting som ett snabbfotat företag med engagerade konsulter som visar på driv och intresse för de verksamheter som de hjälper. Den insamlade informationen används nu inom olika delar av verksamheten av både CarbonCloud och Cappy. Som ett resultat har företaget sparat mycket tid och tillväxttakten har ökat, vilket betyder extra mycket för en start-up.


Efter denna goda erfarenhet kommer Peter Gustafsson att anlita handelsstudenters kunskap och expertis även i framtiden. Han upplever att de tjänster som HandelsConsulting tillhandahåller passar hans unga företag mycket väl och han kan redan nu se flera områden som konsultfirman kan bistå med.


johny-goerend-AVIfLS_eP4s-unsplash.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.