Sedan starten 1997 har vi levererat över 2000 projekt till såväl stora som små företag. 

 

Vad gör vi?

På HandelsConsulting kommer du varje vecka träffa företagsledare och tillsammans med dem diskutera vilka utmaningar deras verksamheter står inför.

Vi hjälper allt från små till stora bolag med frågor som berör Handelshögskolans kompetensområden. Detta innebär att vi gör projekt och ger rådgivning inom ekonomi, juridik och miljö. Vi arbetar med projektmetodik och modeller i precis samma linje och med samma noggrannhet som de stora konsultbolagen.


Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar för alla typer av bolag och syftar ytterst till att stödja företagsledningen i utmanande situationer

Vi på HandelsConsulting är övertygade om att det finns ett tydligt utbyte mellan studenter och företag på ett sätt som gör den ena partens utmaning till den andra partens möjlighet. Detta innebär att studenter som behöver expandera sitt nätverk och praktisera sina teoretiska kunskaper kan göra detta samtidigt som man på ett flexibelt sätt hjälper olika organisationer med utmaningar och frågor som berör Handelshögskolans kompetensområden.

För företag och offentlig sektor innebär detta en unik möjlighet att kunna ta del av färsk kompetens från Handelshögskolan och få rådgivning inom frågor som kan vara avgörande för fortsatt tillväxt, stabilitet och kontinuerlig utveckling.


Handelsconsulting...

  • Grundades år 1997 av Gustaf Sahlen.
  • Har runt 70 anställda.
  • Erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom strategi, marknad, finans, logistik, juridik, sustainability och redovisning.
  • Är nordens största studentdrivna konsultföretag.
  • Erbjuder tillsammans med systerbolaget Chalmers Teknologkonsulter AB tjänster inom Business & Engineering.