Referensprojekt: El-Björn

Situation

Namnlös.png

El-Björn är ett företag i Bygg- och Elbranschen som utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för kraftdistribution, belysning och klimatkontroll i tillfälliga situationer. Bolagets kunder är mestadels professionella användare och primära marknaderna är i Norden och England.

 

Problem

El-Björn, som nyligen förvärvats av Connecting Capital, har sett över sin försäljning inom torkrumsprodukter och hur en ökning av försäljning bör ske. I dagsläget efterfrågar man mer kunskap om marknaden för torkrumsprodukter angående potentiella kundsegment och vad dessa efterfrågar.

 

Lösning

HandelsConsulting identifierade i samråd med El-Björn intressanta kundsegment på respektive marknad, vilka genom desk research och användandet av en funnel-approach utmynnade i ett antal potentiella kundsegment att vidare studera. Genom djupintervjuer med ett brett spektrum av beslutsfattare, användare och återförsäljare inom givna kundsegment tog HandelsConsulting fram beslutsunderlag, utifrån vilka HandelsConsulting levererade rekommendationer på vilka marknader och kundsegment El-Björn bör fokusera på för att öka sin försäljning av torkrumsprodukter.

 

Resultat

HandelsConsulting levererade en rapport innehållandes rekommendationer på vilka marknader och kundsegment El-Björn bör fokusera på för att öka sin försäljning av torkrumsprodukter.