Vår ledning

Johannes Palmqvist, VD 070-845 56 36

Johannes Palmqvist, VD
070-845 56 36

Karl Nilsson, vVD
072-229 79 95

Hanna Wångdahl, Personalansvarig
073-230 30 29

Daniel Persson, Ekonomiansvarig
073 - 586 17 51

Angus Palmberg, Affärsområdesansvarig Små företag
073-800 62 01

Matilda Olsson, Affärsområdesansvarig Stora företag
070-366 69 63 

Sara Svärd,
Affärsområdesansvarig Stockholm
070-620 47 25

Isabelle Kopp
Affärsområdes ansvarig Offentlig Sektor

Max Andersson,
Affärsområdesansvarig KAM
070 730 27 96