Vår ledning

Johannes Palmqvist, VD 070-845 56 36

Johannes Palmqvist, VD
070-845 56 36

Karl Nilsson, vVD 072-229 79 95

Karl Nilsson, vVD
072-229 79 95

David Olsson, Ekonomiansvarig 073- 817 65 51

David Olsson, Ekonomiansvarig
073- 817 65 51

Malin Ottosson, Personalansvarig 073-064 42 66

Malin Ottosson, Personalansvarig
073-064 42 66

Mattias Källström, Affärsområdesansvarig Stora företag 070-638 05 88

Mattias Källström, Affärsområdesansvarig
Stora företag

070-638 05 88

Rex Ståhl, Affärsområdesansvarig Stockholm 073-683 78 17

Rex Ståhl, Affärsområdesansvarig Stockholm
073-683 78 17

Josefin Dahlbäck, Affärsområdesansvarig Små företag 070-305 50 01

Josefin Dahlbäck, Affärsområdesansvarig
Små företag

070-305 50 01

Henrik Wallander, Affärsområdesansvarig Offentlig sektor 076-833 72 05 

Henrik Wallander, Affärsområdesansvarig
Offentlig sektor

076-833 72 05