Vår ledning

Johannes Palmqvist, VD 076-166 74 83

Johannes Palmqvist, VD
076-166 74 83

Karl Nilsson, vVD
072-229 79 95

Hanna Wångdahl, Personalansvarig
073-230 30 29

Daniel Persson, Ekonomiansvarig
073 - 586 17 51

Angus Palmberg, Affärsområdesansvarig Små företag
073-800 62 01

Matilda Olsson, Affärsområdesansvarig Stora företag
070-366 69 63 

Sara Svärd,
Affärsområdesansvarig
Stockholm

070-620 47 25

Isabelle Kopp
Affärsområdesansvarig
Offentlig Sektor
072-721 81 83

Max Andersson,
Affärsområdesansvarig
KAM

070-730 27 96