Vår ledning

Elin Jönsson,  VD  070-743 35 46

Elin Jönsson, VD
070-743 35 46

Pontus Klarson, vVD
070-298 48 15

Linnéa Ljungvall, Personalansvarig
076-188 71 00

Viktor Goldenius, Ekonomiansvarig
070 - 204 10 78

Lisandru Preda,
Affärsområdesansvarig Små företag
072-017 19 26

Emma Gutemar Rilegård,
Affärsområdesansvarig Stora företag
073-526 03 29

Alexander Losjö,
Affärsområdesansvarig
Stockholm

070-858 29 58

Niklas Leschinger
Affärsområdesansvarig
Offentlig Sektor
070-533 49 62

Adam Lundquist,
Affärsområdesansvarig
KAM

070-777 47 68