Sedan starten 1997 har vi levererat över 2000 projekt till Sveriges näringsliv 

Vi ägs till 100 procent av studentkåren HHGS vid Handelshögskolan i Göteborg och drivs av totalt 70 handelsstudenter. Vårt mål är att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster inom ekonomi till ett konkurrenskraftigt pris.