HC Conclusions

 
 

Året som gått...

I HC Conclusions samlar vi intressanta uppsatser och projekt som anställda på HandelsConsulting utfört under året som gått. Det är en inspirerande samling av arbete som visar de egenskaper som finns på bolaget.  

Nedan kan ni våra slutsatser.