Året som gått...

I HC Conclusions samlar vi intressanta uppsatser och projekt som anställda på HandelsConsulting har utfört under året som gått. Det är en inspirerande samling utav arbeten som visar de egenskaper och kompetenser som finns inom bolaget.  

 Under hittar du 2016 års upplaga.